Zarządzanie kryzysowe, wypowiedź Członka Rady Nadzorczej Grupy Polskiego Holdingu Ochrony, dr Krzysztofa Liedela

Zarządzanie kryzysowe to jedna z najważniejszych funkcji realizowanych przez system, jaki stanowi państwo - z jego instytucjami, zasobami, siłami ludzkimi i mechanizmami prawno-organizacyjnymi. Wywiązywanie się ze skutecznego wypełniania zadań w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz minimalizacji i likwidacji skutków (odbudowy) świadczy o tym, jak dobrze (lub jak źle) państwo działa.

Zastanawiając się nad zarządzaniem kryzysowym w dobie pandemii musimy myśleć zatem przez pryzmat wszystkich tych faz w kontekście różnorakich skutków bieżącego kryzysu: osób chorych i ofiar, skutków gospodarczych, ekonomicznych, społecznych i politycznych.

 

Z tego kryzysu nie "wyjdziemy" wyłącznie poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Zatrzymanie zachorowań, opracowanie leku i szczepionki to nasze zadania na dziś i na najbliższą przyszłość.

 

Jak trudne by to jednak nie było, i jak bardzo ograniczone nie byłyby środki, jakimi dysponujemy, musimy myśleć o przyszłości.

Musimy zacząć już teraz zastanawiać się nad tym, jak zatroszczyć się o:

- jednostki, spośród których tak wiele w systemie pracy opartej na umowach śmieciowych pozbawionych zostanie środków do życia,

- małe i średnie przedsiębiorstwa, ponoszące już dziś ogromne straty, które będą się pogłębiać po zakończeniu pandemii - przynajmniej dopóty, dopóki klienci nie odbudują swojego potencjału nabywczego,

- zaufanie społeczne do państwa i jego instytucji,

- służby porządkowe i ratownicze, narażone dziś jeszcze bardziej niż zwykle na konsekwencje tego, co podobno jest "zwykłą pracą, jak każda inna" - a przecież wymaga codziennego ryzykowania życia i zdrowia,

- zdobycie analitycznego potencjału, który choć w części pozwoli nam prognozować inne skutki, których dziś przewidzieć nie potrafimy bo... nikt z nas takiego kryzysu dotąd nie doświadczył.

 

Musimy działać dziś, ale nie może to być pretekstem do ucieczki od myślenia o przyszłości. Będziemy przecież musieli odbudować i żyć dalej. Dobrze by było, gdyby to, co odbudujemy, było choć trochę bardziej stabilne w perspektywie innych kryzysów, które mogą czekać na nas w przyszłości. Bo przecież widać już bardzo wyraźnie, że tylko nam się wydawało, iż wszystko już widzieliśmy.

 

 

Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,
tel. 661 109 569
info@phosa.pl