Smart City

Jak monitoring wizyjny może zapewnić bezpieczeństwo gigantycznemu miastu? Chengdu to 24 mln chińska metropolia. W ramach spotkania G 20 służby bezpieczeństwa, stojąc w obliczu wielkiego wyzwania, zaczęły szukać innowacyjnych rozwiązań monitoringu wizyjnego, by zapewnić ochronę gościom i mieszkańcom.

 

Przyglądając się europejskim miastom władze Chengdu przyjrzały się zabezpieczeniom stolicy UK. Londyn choć posiada pół miliona kamer z pośród 95% incydentów, złapanych zostało jedynie 5% osób dopuszczających się różnych wykroczeń.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa Chengdu wymagało  stworzenia namiastki sztucznej inteligencji. Połączenie różnego typu kamer i urządzeń odpowiadających za odbieranie - dźwięku, obrazu, czujników ruchu, rozpoznawanie tekstu, stworzyło

kompleksową sieć nadzoru wizyjnego. Wykorzystując zaawansowane algorytmy, system jest w stanie rozpoznawać wzorce, które może przeoczyć ludzkie oko. Co za tym idzie można zaprogramować kamery monitoringu tak, aby były w stanie rozpoznawać twarze, kolory, odróżniać bieg od chodu, odczytywać tablice rejestracyjne, rozróżniać marki samochodów itp. Ten system oparty jest również o wykorzystanie w pracy różnych baz danych. Takich jak spis osób karanych, rozpoznawanie sytuacji, ludzi, pojazdów potencjalnie zagrożonych lub mogących brać udział w przestępstwie.

W celu przetestowania tego systemu monitoringu wizyjnego. Jeden z reporterów BBC chciał sprawdzić skuteczność systemu. Dziennikarz ukrył się w Chengu, czekając aż zostanie namierzony i odnaleziony przez służby porządkowe. Po wczytaniu zdjęcia reportera do systemu z użyciem kamer monitoringu oraz kamer rozpoznawania twarzy. Po upływie  siedmiu minut poszukiwany został odnaleziony przez policjantów chińskiego miasta. Jest to dowód skuteczności sieci inteligentnego nadzoru wizyjnego i imponujący wynik nowoczesnej technologii.


Po upływie dwóch lat funkcjonowania systemu ilość złapanych przestępców w tym mieście wzrosła o 90%. Bez wątpienia ta technologia może przynieść swoistą rewolucję w funkcjonowaniu i skuteczności monitoringu wizyjnego.

Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,
tel. 661 109 569
info@phosa.pl