Oświadczenie Zarządu PHO w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

Szanowni klienci, managerowie, pracownicy ochrony, partnerzy biznesowi i współpracownicy


W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz wytycznymi władz zgodnych z przepisami specustawy obowiązującej od 8 marca 2020, Zarząd grupy kapitałowej POLSKI HOLDING OCHRONY pragnie poinformować, iż pozostaje ona w pełni przygotowana do realizacji wszystkich zadań ochronnych zachowując ciągłość działalności zgodnie z przyjętym programem antykryzysowym, opracowanym na najbliższe dni i tygodnie.

 

Nasze biura terenowe pozostają nieczynne, jednakże pracujemy w trybie zdalnym, a nasi pracownicy chcący załatwić swoje bieżące sprawy proszeni są o kontakt telefoniczny 693 660 039 lub mailowy INFO@PHOSA.PL W trybie pilnym nasi Kierownicy ds. Ochrony rozwiozą maski na obiekty w Warszawie i innych miastach, przekazując je naszym pracownikom. Pozostają oni również do pełnej ich dyspozycji telefonicznej lub mailowej, w razie jakichkolwiek pytań, w trybie 24 - godzinnym.

Jeśli pracownicy liniowi nie będą mogli dojechać na swoje obiekty, podejmiemy działania w zakresie organizacji mobilnych zmotoryzowanych patroli wsparcia lokalnego. Częste podjazdy i patrole nawet, jeśli obiekt nie jest stale ochraniany fizycznie, znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa.


W przypadku jakichkolwiek utrudnień w ruchu bieżącym, np. kiedy policja, wojsko lub inne służby zabraniają dojazdu do obiektu - należy wylegitymować się za pomocą legitymacji służbowej lub pełnomocnictwem z załączoną koncesją MSWiA i informować o konieczności dojazdu do ochranianego obiektu.


 W ramach procedur alarmowych, do stałej dyspozycji pracowników pozostaje nasz specjalny telefon kryzysowy 661 109 569 oraz mail INFO@PHOSA.PL na który można zgłaszać wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy i świadczonych na obiektach usług. Zdobyte w ten sposób informacje będą przekazywane do odpowiednich pracowników funkcyjnych lub służb państwowych.


Absolutnie nie odstępujemy od naszych ustawowych obowiązków i tych wynikających z zawartych umów z klientami. Wszelkie sposobami staramy się je realizować na ile jest to i będzie możliwe. Staramy się zapanować nad wszelkimi emocjami, poprzez wprowadzenie właściwych procedur i porządku organizacyjnego.


Również Zarząd jest do Państwa dyspozycji w trybie ciągłym. Pozostańmy w pełnej gotowości do czasu stabilizacji sytuacji!

 


ZARZĄD POLSKI HOLDING OCHRONY

Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,
tel. 661 109 569
info@phosa.pl