Potencjał

Polski Holding Ochrony dysponuje licznym składem osobowym, złożonym z najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony, którzy dzień i noc strzegą ważnych obiektów należących do sektora publicznego i prywatnego. Wielu z nich ma także doświadczenie w ochronie osobistej.

Kadra Holdingu to elita branży ochrony w Polsce. Każdy z wchodzących w skład Polskiego Holdingu Ochrony podmiotów wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne w realizacji codziennych zadań. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, rozwiązania te służyć będą jako efektywne wsparcie dla doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony.
Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,
tel. 661 109 569
info@phosa.pl