Usługi

Polski Holding Ochrony oferuje cały pakiet usług związanych z ochroną osób i mienia. Jest zawsze gotów tak skomponować ofertę, korzystając ze wszystkich dostępnych wśród swoich firm członkowskich narzędzi, aby w pełni zaspokoić indywidualne potrzeby klientów.
Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,
tel. 661 109 569
info@phosa.pl